Wyklęci 44

Data: 6 sierpnia 2018

 

Począwszy od sierpnia a kończąc w listopadzie Stowarzyszenie Nie Teraz będzie realizować projekt pt. „Wyklęci 44”. Celem głównym przedsięwzięcia jest prezentacja naszego spektaklu „Wyklęci” w wybranych miejscach związanych z Żołnierzami Wyklętymi. Realizacja tego projektu jest możliwa dzięki dotacji otrzymanej w ramach naboru do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wspierającego najwartościowsze zjawiska i trendy we współczesnym teatrze i tańcu.

Poprzez prezentacje spektaklu Teatru Nie Teraz (TNT) „Wyklęci” chcemy pokazać niezłomność Żołnierzy Wyklętych, rozumianą symbolicznie poprzez triadę: BÓG – HONOR – OJCZYZNA. Jednocześnie odwołujemy się do polskiego romantycznego paradygmatu wyrażonego w klasycznym mickiewiczowskim zwrocie: „a liczba jego czterdzieści i cztery”.

Trzeba było siły niezwykłej, aby wytrzymać sowiecką eksterminację, zaprzaństwo swoich i zdradę aliantów, szczególnie po roku 1944, który przecież kojarzymy mocno również z Powstaniem Warszawskim. Niezachwiana wiara złożonej przysiędze i bezkompromisowa dążność do suwerennej Ojczyzny, to cechy pokolenia Żołnierzy Wyklętych, które są niezwykłym darem edukacyjnym polskiej przeszłości dla polskiej przyszłości.

Wpisanie ich w lokalne przestrzenie, do których dotrzemy z naszym spektaklem, może przynieść piękne owoce tak potrzebnej narodowej odnowy Polaków. Wspierać to będzie poetyka TNT, teatru poszukującego, który jako pierwszy w Polsce podjął na scenach tę tematykę (już w roku 2000) oraz swoista legenda przedstawienia „Wyklęci”, które swą premierę miało w roku 2012 w murach osławionego więzienia na Rakowieckiej w Warszawie.

 

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.