Współpraca z Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie

Data: 4 lutego 2013

Śladami Wyklętych

31 stycznia Teatr Nie Teraz podpisał List Intencyjny z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie. To zdarzenie ważne i wyjątkowe.

Teatr Nie Teraz już w ubiegłym roku w ramach przygotowań do premiery spektaklu „Wyklęci” anonsował projekt prezentacji tego spektaklu w miejscach związanych z Żołnierzami Wyklętymi, a konkretnie z miejscami ich kaźni i straceń. Pierwsze pokazy przedstawienia odbyły się w kwietniu 2012 r. w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów, a wiec w budynku osławionego więzienia na Rakowieckiej. Tak jak w tym przypadku, tak w bardzo wielu polskich miejscowościach dawne katownie NKWD i UB wciąż pełnią funkcje więzień i aresztów.

W ramach edukacji historycznej, prowadzonej m.in. przez Instytut Pamięci Narodowej, coraz więcej wiemy o tych miejscach i o tragediach setek i tysięcy ludzi z nimi związanych. Bardo pomocnymi są w tym dziele współczesne służby więzienni cze, które jednocześnie próbują dzieje i etos Żołnierzy Wyklętych wykorzystać do resocjalizacji osadzonych.

Jednym z efektów premiery spektaklu TNT „Wyklęci” jest właśnie połączenie idei z wspomnianego projektu TNT z intencjami polskich więzienników. Początek temu wyjątkowemu przedsięwzięciu daje podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Warszawie,

reprezentowanym przez ppłk Annę Osowską-Rembecką, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie, a Stowarzyszeniem Nie Teraz, reprezentowanym przez Tomasza A. Żaka, Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia, Dyrektora Teatru Nie Teraz.

W ramach wzajemnych ustaleń Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej zobowiązał się do stworzenia warunków organizacyjnych i technicznych prezentacji spektakli teatralnych Teatru Nie Teraz na terenie podległych jednostek penitencjarnych. Konkretnie chodzi o 10 aresztów śledczych i zakładów karnych oraz 6 oddziałów zewnętrznych usytuowanych przy 6 aresztach śledczych i zakładach karnych. Pięć znajduje się na terenie Warszawy (Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie, Areszt Śledczy w Warszawie-Białołęce, Areszt Śledczy w Warszawie-Mokotowie, Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu oraz Zakład Karny w Warszawie-Białołęce); pięć poza stolicą (Areszt Śledczy w Grójcu, Areszt Śledczy w Płońsku, Areszt Śledczy w Radomiu, Zakład Karny w Siedlcach i Zakład Karny w Żytkowicach). Łącznie we wszystkich jednostkach penitencjarnych przebywa około 7,5 tys. osadzonych. Obie strony zgodziły się, że działają w intencji upowszechniania kultury oraz edukacji patriotycznej, ukierunkowanej tak na skazanych odbywających kary pozbawienia wolności w aresztach śledczych i zakładach karnych, jak i promocji działań artystycznych oddziaływujących kulturotwórczo na środowiska lokalne.

Realizacja projektu i współpracy może zacząć się już wiosną tego roku, a pierwszym miejscem działania będzie najprawdopodobniej Zakład Karny w Warszawie-Białołęce.

Bardzo ważnym dla Teatru Nie Teraz jest puenta tego spektakularnego Listu Intencyjnego, gdzie pojawia się wzajemna deklaracja współdziałania w zakresie promocji i upowszechniania projektu w całej Polsce.