Warunki techniczne

Ekipa realizacyjna:
Aktorzy – 5 osób (w tym 3 kobiety)
Obsługa techniczna – 2 do 4 osób
Kontakt w sprawach technicznych: Ryszard Zaprzałka – 795-206-706; smagaczryszard@poczta.onet.pl

Konieczne warunki prezentacji:
Zasadnicza przestrzeń sceniczna to prostokąt o minimalnych wymiarach 4 x 12 (długość) x 4 m (wysokość). Widownia jest zlokalizowana wzdłuż dwóch dłuższych boków tego prostokąta (2 lub 3 rzędy, optymalnie w układzie amfiteatralnym). Konieczne jest zupełne wyciemnienie sali, sterowanie światłem lub dostęp do siły (380V) i możliwość podwieszenia świateł (np. na rampie lub sztankietach). Prosimy o przygotowanie mobilnej drabiny. Używanych jest 5 reflektorów (minimum 500W każdy). Garderoby dla aktorów winny być zlokalizowane nieopodal sceny i – o ile to możliwe – zaopatrzone w łazienkę z prysznicem. Prosimy też o przygotowanie środków pozwalających na dokładne wymycie powierzchni sceny. Podczas spektaklu nie będą wpuszczane osoby spóźniające się. Prosimy również o przestrzeganie zakazu fotografowania, filmowania i nagrywania spektaklu bez zgody teatru.

Czas montażu spektaklu:
Nie mniej jak 2,5 godz. (ponadto 1 godz. przed spektaklem to czas niezakłócanej rozgrzewki aktorów). Demontaż spektaklu trwa ok. 1 godz.

Media:
Teatr dysponuje własnym serwisem fotograficznym oraz informacyjnym. Istnieje możliwość organizacji konferencji prasowej przed, jak i po spektaklu, ale tylko poza czasem montażu/demontażu.