Warunki techniczne

Ekipa realizacyjna:     

Aktorzy – 6 osób (w tym 3 kobiety)

Obsługa techniczna – 2 do 3 osób

Kontakt w sprawach technicznych: Ryszard Zaprzałka – 795-206706; smagaczryszard@poczta.onet.pl

 

Konieczne warunki prezentacji:

Spektakl jest realizowany w klasycznym układzie sceny i widowni. Zasadnicza przestrzeń sceniczna to prostokąt o minimalnych wymiarach 7 (szerokość) x 6 (głębokość) x 4 m (wysokość). Widownia powinna być zlokalizowana w układzie amfiteatralnym (optymalne), a jeżeli jest na powierzchni płaskiej, to scena powinna być wzniesiona min. 40 cm nad ten poziom. Konieczne jest zupełne wyciemnienie sali, sterowanie światłem lub dostęp do siły (380V) i ew. możliwość podwieszenia świateł (na rampie, mostach lub sztankietach). Prosimy o przygotowanie mobilnej drabiny. Używanych jest nie mniej jak 8 reflektorów (minimum 500W każdy). Używany jest dźwięk z offu, który wymaga nagłośnienia sali (dźwięk realizowany z komputera. Używane są również dwa mikrofony bezprzewodowe. Ponadto używany jest rzutnik sterowany z komputera. O ile oświetlenie oraz rzutnik zabezpiecza teatr, o tyle nagłośnienie pozostaje po stronie organizującego prezentację. Garderoby dla aktorów winny być zlokalizowane nieopodal sceny i – o ile to możliwe – zaopatrzone w łazienkę z prysznicem. Prosimy też o przygotowanie środków pozwalających na dokładne wymycie powierzchni sceny. Podczas spektaklu nie będą wpuszczane osoby spóźniające się. Prosimy również o przestrzeganie zakazu fotografowania, filmowania i nagrywania spektaklu bez zgody teatru.

Czas montażu spektaklu:

Nie mniej jak 3 godz. (zależne jest to od warunków miejscowych oraz wyposażenia sali prezentacji). Ponadto 1 godz. przed spektaklem to czas niezakłócanej rozgrzewki aktorów). Demontaż spektaklu trwa ok. 1 godz.

Media:

Teatr dysponuje własnym serwisem fotograficznym oraz informacyjnym. Istnieje możliwość organizacji konferencji prasowej przed, jak i po spektaklu, ale tylko poza czasem montażu/demontażu.