Warunki techniczne

Ekipa realizacyjna:    
Aktorzy – 3 osoby w( tym jedna kobieta)
Obsługa techniczna – 2 lub 3 osoby

Kontakt w sprawach technicznych: Ryszard Zaprzałka – 795-206-706; smagaczryszard@poczta.onet.pl

Konieczne warunki prezentacji:
Przestrzeń sceniczna to prostokąt o bokach 7 x 5 m (wysokość przestrzeni scenicznej nie mniejsza jak 4,5 m.) Istotnym jest, aby poza przestrzenią sceny, szczególnie po jej stronie lewej (patrząc od widowni) pozostawała przestrzeń rękawa, jako kulisa i miejsce lokalizacji świateł profilowych.  Widownia zlokalizowana jest klasycznie z jednej strony sceny. Scena powinna być na podwyższeniu, nie wyższym jednak niż 0,5 m, chyba, że widownia ma charakter amfiteatralny, a wówczas scena może być na poziomie pierwszego rzędu widowni. Konieczne jest zupełne wyciemnienie sali, sterowanie światłem lub dostęp do siły (380V) i możliwość podwieszenia reflektorów ponad sceną (w tym światła kontrujące) i przed jej frontem. Prosimy ew. o przygotowanie mobilnej drabiny.
Używamy nie mniej jak 6 reflektorów (minimum 750W każdy). W spektaklu używamy podkładów muzycznych (z offu) oraz jednego mikrofonu bezprzewodowego (prolog i epilog odczytywany „na żywo” z offu), a wiec potrzebne jest nagłośnienie sceny, sterowane mechanicznie z możliwością podłączenia się z komputera lub odtwarzacza.  Garderoba dla aktorów winna być zlokalizowana na zapleczu sceny i – o ile to możliwe – zaopatrzona w łazienkę z prysznicem. Prosimy też o przygotowanie środków pozwalających na dokładne wymycie powierzchni sceny. Podczas spektaklu nie będą wpuszczane osoby spóźniające się. Prosimy również o przestrzeganie zakazu fotografowania, filmowania i nagrywania spektaklu bez zgody teatru.

Czas montażu spektaklu:
Nie mniej jak 3 godz., co jest finalnie zależne od warunków lokalnych (ponadto 1 godz. przed spektaklem to czas niezakłócanej rozgrzewki aktorów). Demontaż spektaklu trwa ok. 1 godz.

Media:
Teatr dysponuje własnym serwisem fotograficznym oraz informacyjnym. Istnieje możliwość organizacji konferencji prasowej przed jak i po spektaklu, ale tylko poza czasem montażu oraz rozgrzewki.