Warunki techniczne

Ekipa realizacyjna:    
Aktorzy – 4 osoby (3 kobiety)
Obsługa techniczna – 2 osoby

Kontakt w sprawach technicznych: Ryszard Zaprzałka – 795-206-706; smagaczryszard@poczta.onet.pl

Konieczne warunki prezentacji:
Optymalna przestrzeń sceniczna powinna nawiązywać do starogreckiego teatru, a więc widownia to amfiteatralne półkole z koniecznym w tym przypadku przejściem ku właściwej scenie umiejscowionym w jej osi symetrii. Sama scena to prostokąt o bokach nie mniejszych jak 6 m szerokości i 5 metrów głębokości oraz wysokości nie mniejszej jak 3 m. Scena powinna być na podwyższeniu, nie wyższym jednak niż 0,5 m. Koniecznym jest także wolne proscenium przed środkiem sceny szerokie na ok. 2 m. Konieczne jest zupełne wyciemnienie sali, sterowanie światłem lub dostęp do siły (380V) i możliwość podwieszenia reflektorów ponad sceną i przed jej frontem. Prosimy o przygotowanie mobilnej drabiny. Używamy nie mniej jak 5 reflektorów (minimum 750W każdy). W spektaklu nie używamy nagłośnienia Garderoba dla aktorów winna być zlokalizowana nieopodal sceny i – o ile to możliwe – zaopatrzona w łazienkę z prysznicem. Prosimy też o przygotowanie środków pozwalających na dokładne wymycie powierzchni sceny. Podczas spektaklu nie będą wpuszczane osoby spóźniające się. Prosimy również o przestrzeganie zakazu fotografowania, filmowania i nagrywania spektaklu bez zgody teatru.

Czas montażu spektaklu:
Nie mniej jak 3 godz., co jest finalnie zależne od warunków lokalnych (ponadto 1 godz. przed spektaklem to czas niezakłócanej rozgrzewki aktorów). Demontaż spektaklu trwa ok. 1 godz.

Media:
Teatr dysponuje własnym serwisem fotograficznym oraz informacyjnym. Istnieje możliwość organizacji konferencji prasowej przed jak i po spektaklu, ale tylko poza czasem montażu i rozgrzewki.