Warunki techniczne

Ekipa realizacyjna:
Aktorzy – 3 osoby (w tym 1 lub 2 kobiety)
Obsługa techniczna – 2 osoby

Kontakt w sprawach technicznych: Ryszard Zaprzałka – 795-206-706; smagaczryszard@poczta.onet.pl

Konieczne warunki prezentacji:
Zasadnicza przestrzeń sceniczna to prostokąt o minimalnych wymiarach 6 (szerokość) x 8 (głębokość) x 3,5 m (wysokość). Widownia jest zlokalizowana po jednej stronie sceny (na jej szerokości), optymalnie w układzie amfiteatralnym. Konieczne jest zupełne wyciemnienie sali, sterowanie światłem lub dostęp do siły (380V) i możliwość podwieszenia świateł (np. na rampie). Prosimy o przygotowanie mobilnej drabiny. Używanych jest 6 reflektorów (minimum 500W każdy). Do spektaklu konieczne jest nagłośnienie (akcji scenicznej towarzyszą dźwięki „puszczane” z offu) uruchamiane z odtwarzacza oraz dwa mikrofony – jeden bezprzewodowy do wokalu i jeden pod gitarę (ew. bezpośrednie podłączenie instrumentu). Pożądany jest odsłuch.
Garderoba dla aktorów winna być zlokalizowana nieopodal sceny i – o ile to możliwe – zaopatrzone w łazienkę z prysznicem. Prosimy też o przygotowanie środków pozwalających na dokładne wymycie powierzchni sceny. Podczas spektaklu nie będą wpuszczane osoby spóźniające się. Prosimy również o przestrzeganie zakazu fotografowania, filmowania i nagrywania spektaklu bez zgody teatru.

Czas montażu spektaklu:
Nie mniej jak 2,5 godz. (ponadto 1 godz. przed spektaklem to czas niezakłócanej rozgrzewki aktorów). Demontaż spektaklu trwa ok. 1 godz.

Media:
Teatr dysponuje własnym serwisem fotograficznym oraz informacyjnym. Istnieje możliwość organizacji konferencji prasowej przed, jak i po spektaklu, ale tylko poza czasem montażu.