Walne zebranie SNT

Data: 27 maja 2016

24 maja w Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie o godzinie 18:00 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Nie Teraz, którego najważniejszym elementem działalności jest Teatr Nie Teraz. Zgodnie ze Statutem SNT dokonaliśmy wyboru Zarządu na kolejną 4-letnią kadencję. 

Zarząd Stowarzyszenia Nie Teraz prezentuje się następująco:
Przewodniczący – Aleksandra Żak,
Skarbnik – Agata Modzelewska,
Sekretarz – Agnieszka Rodzik,
Członek Zarządu – Tomasz A. Żak,
Członek Zarządu – Ryszard Zaprzałka.

Podczas zebrania ukonstytuował się także nowy skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący – Magdalena Zbylut
Członek Komisji Rewizyjnej – Ewa Tomasik-Adamczak,
Członek Komisji Rewizyjnej – Bogusław Kornaś.

P1280224a P1280225a P1280226a