Stowarzyszenie Nie Teraz najlepsze w Małopolsce

Data: 18 kwietnia 2014

Zrzut ekranu 2014-04-18 (godz. 15.14.39)

Zajęliśmy pierwsze miejsce w Programie ,,100- lecie I wojny światowej”! Jesteśmy najlepsi w całym województwie małopolskim! Zostawiliśmy w tyle Muzeum Armii Krajowej, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, daleko za nami było także Muzeum Fotografii w Krakowie, Instytut Historii UJ, Willa Decjusza. A więc od października ruszamy!

Program „100-lecie I wojny światowej”, realizowany jest przez Małopolski Instytut Kultury. O środki z Programu starało się w sumie 51 projektów, które zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Dofinansowanie uzyskało 21 projektów. Kryteriami były m.in.: trafność – zgodność z celami Programu; użyteczność – przydatność projektu dla społeczności lokalnej i mieszkańców Małopolski; nowatorskość – na ile projekt jest nową bądź innowacyjną propozycją kulturalną, edukacyjną, artystyczną.

Program miał na celu realizację projektów edukacyjnych, kulturalnych i artystycznych nawiązujących do historii i budujących jej współczesne znaczenie w obiegu kultury.

Zaskoczyliśmy wszystkich. ,,Wiatr wolności”, który zrealizujemy z młodzieżą z powiatu tarnowskiego będzie nie tylko widowiskiem, które w odpowiedniej formie nawiąże do wydarzeń I wojny światowej. Będzie to praca słowem i ruchem. Będą to rozmowy i spotkania. Będziemy poznawać historię naszych dziadów i pradziadów. Znajdziemy czas, by chodząc ścieżkami naszej okolicy, odświeżyć zakurzone wspomnienia i opowieści.

Warsztaty będą inspirowane dramatem wybitnego twórcy Kazimierza Brauna pt. ,,Tarnowski wiatr wolności”, który dotyka wydarzeń istotnych dla całej Polski a także regionu tj. pierwszej bitwy Legionów Piłsudzkiego pod Łowczówkiem w 1914 r. i przejęcia przez tarnowian z rąk zaborców austriackich władzy nad miastem w 1918 r.

Będziemy mogli pokazać młodym ludziom nie tylko prawidła, jakimi rządzi się teatr poszukujący. Geografia serca, o którą Teatr Nie Teraz dbał zawsze zostanie odnaleziona na nowo. Odkryją ją uczestnicy warsztatów teatralnych, oraz ci, którzy zapragną poczuć na skórze tytułowy wiatr niepodległości… Z nową siłą i energią.

Głównym Partnerem dla projektu jest Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

Dyrektor Teatru Nie Teraz oraz zespół TNT

logotyp mikSP1