Recenzje

21 października 1990 roku zmarł tragicznie Jan Rybowicz, pisarz (prozaik i poeta), mieszkaniec Lisiej Góry koło Tarnowa. W niewiele tygodni później, 7 stycznia 1991 roku (w piwnicach Muzeum Okręgowego w Tarnowie) miała miejsce premiera autorskiego spektaklu Teatru Nie Teraz pt. „Odlot”. Scenariusz spektaklu autorstwa Tomasza A. Żaka i Stanisława Potępy, wykorzystywał teksty literackie Rybowicza, jak też wątki osobiste z jego życiorysu. W 15 lat od śmierci Rybowicza, TNT powrócił do jego tekstów i postaci, ale raczej w kontekście uniwersalnego problemu ludzi rozpiętych pomiędzy wsią i miastem, a dodatkowo napiętnowanych toksyczną wrażliwością współczesnej sztuki. Taka wrażliwość nader często potrafi zabijać. Zabija nie tylko jej nosiciela, ale także innych. Nawet tych, których myśli, że kocha.