Oferta

Stowarzyszenie Nie Teraz oferuje:

 

  • zajęcia warsztatowe z zakresu teatru, plastyki i muzyki – dla młodzieży, osób dorosłych, nauczycieli oraz grup artystycznych. Zajęcia prowadzone są w systemie godzinowym lub jako sesje jedno- lub wielodniowe, tak stacjonarne jak i wyjazdowe;
  • cykle warsztatów realizowane w konwencji wypraw;
  • autorskie warsztaty edukacyjno-artystyczne „Teatr dla Tradycji” oraz autorskie warsztaty „Wiatr Wolności”;
  • organizację imprez i zdarzeń artystycznych – do uzgodnienia z zainteresowanymi;
  • współpracę w ramach własnego czasopisma „Intuicje”;
  • warsztaty z zakresu dziennikarstwa oraz warsztaty literackie;
  • spektakle z repertuaru „Teatru Nie Teraz”.

W przypadku zainteresowania lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.