Kreon 2010

kreon 2010

K R E O N 2010
według „Antygony” Sofoklesa

Scenografia i reżyseria:

TOMASZ ANTONI ŻAK

Aktorzy:

MAGDALENA ZBYLUT (Ismena)
EWA TOMASIK (Chór)
PRZEMYSŁAW SEJMICKI (Kreon)

oraz

ALEKSANDRA PISZ (Dziewczynka)

Opracowanie wokalne:

TOMASZ LEWANDOWSKI

fotografia – ALEKSANDRA ŻAK

Pierwszy pokaz: 17 października 2014 r. w Gimnazjum nr 4 w Tarnowie
Premiera: 20 października 2014 r. Organizator: SOLIDARNI 2010
Dom Pielgrzyma Amicus przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu
w Warszawie

Wiosną roku 2010 Teatr Nie Teraz zawiesił prezentacje swojego spektaklu pt. „Kreon”. Dziesiąty dzień kwietnia zmienił tak wiele, że teatralna opowieść o żądzy władzy, o zdradzie, o odpowiedzialności i o Bogu zdała się nam „kiczowatą literacką fikcją”. Trzeba było lat, aby uporządkować w sobie myśli i emocja i móc wrócić na scenę, aby raz jeszcze odczytać dramat Sofoklesa „po Smoleńsku”.

Greckie polis, tak jak później średniowieczne monarchie, nie były wolne od zła, ale w swej ideowej konstrukcji miały jednoznaczną świadomość grzechu i nieuchronność kary Bożej. W efekcie, państwa zbudowane na tych tradycyjnych koncepcjach rządzenia, stały etycznie znacznie wyżej od państw współczesnych.

(…) Jeśliby zaś stojący u steru dopuszczali się samowoli i niesprawiedliwości,
gdyby ulegli pysze i ze szkodą dla państwa rządzili, niechaj wiedzą,
że zdać muszą kiedyś rachunek Bogu (…)”

Papież Leon XIII

Encyklika „Immortale Dei” (O państwie chrześcijańskim), rok 1885

W rankingu miesięcznika „Teatr” – Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie w sezonie 2013-2014 TNT został wyróżniony w sposób wyjątkowy w kategorii Najlepsze przedstawienie teatru alternatywnego”:

Wszystkie spektakle z aktualnego repertuaru Teatru Nie Teraz z Tarnowa, założonego i doskonale prowadzonego pod prąd dyktatowi poprawności politycznej przez niestrudzonego Tomasza Antoniego Żaka”.

sponsorzy