Historia

W skrócie byłoby tak:

Teatr Nie Teraz (TNT) powstał w Tarnowie jesienią 1980 r., jako „Grupa Nie Teraz”,
aby kilka miesięcy później przyjąć już obecną nazwę – TNT.
Od roku 1997 działamy, jako Stowarzyszenie.

TNT jest autorem kilkudziesięciu premier scenicznych, dwóch spektakli muzycznych
(w tym jednego złożonego z własnych ballad i songów), czterech spektakli ulicznych oraz jednego spektaklu – projektu zrealizowanego we współpracy z Spodnie Tomasz Żakinnymi zespołami teatralnymi. Jest również autorem wielu interdyscyplinarnych zdarzeń plenerowych, w tym wyjątkowego cyklu o wspólnym tytule „Próba Wyobraźni”. Powstawały one z reguły w rezultacie zajęć warsztatowych z grupami ochotników, czasami także w wymiarze międzynarodowym. TNT szczególnie ceni sobie dwa takie zdarzenia. Pierwsze pt. „Tichsze” (1992), zrealizowane z twórcami z Ukrainy. Drugie – „Kwiaty” (1997), stworzone we współpracy z singapurskim zespołem Theatre OX.

Istotnymi dla działalności TNT są wyprawy w góry. Niektóre z nich finalizowały się artystycznymi kreacjami. Na przykład wyprawa na polski Spisz (1996) zaowocowała powstaniem spektaklu „Piano”, odwołującego się scenograficznie do twórczości Mistrza Władysława Hasiora.

ikonostasTNT był laureatem wielu spotkań i przeglądów teatralnych w Polsce i zagranicą oraz gościem najważniejszych polskich festiwali i spotkań artystycznych, m.in.: Krakowskich Reminiscencji, Łódzkich Spotkań Teatralnych, Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze, Festiwalu „Malta” w Poznaniu, Festiwalu „Wyjście z cienia” w Gdańsku, Festiwalu Niepokorni-Niezłomni-Wyklęci w Gdyni.
TNT również był autorem i organizatorem dwóch edycji Spotkań Teatrów Innych w Tarnowie (były to pierwsze festiwale teatralne zorganizowane w tym mieście) oraz współautorem Spotkań Teatrów Obrzeży w Zakopanem w Galerii Władysława Hasiora.

pianoW XX wieku, w latach 80-tych TNT pozostawał w kontaktach z poznańskim Teatrem 8 Dnia oraz współpracował z Teatrem 77 z Łodzi. W połowie lat 90-tych braliśmy udział w sesji warsztatowej ze Stowarzyszeniem Teatralnym Gardzienice. Dekadę później (2005) zespół został zaproszony przez The Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards na specjalny staż warsztatowy do Pontedery (Włochy). Przedstawiciele TNT brali udział w 14 sesji The International School of Theatre Anthropology (Krzyżowa i Wrocław), prowadzonej przez Eugenio Barbę i zespół Odin Teatret (2006). Podczas dwóch sesji warsztatowych (2008 i 2012) TNT pracował z mistrzem teatru butho, Japończykiem Daisuke Yoshimoto.

DrzewTe wszystkie doświadczenia pozwoliły na wykrystalizowanie się własnej metody pracy teatralnej TNT i podjęcie prowadzenia własnych warsztatów, tak w swojej siedzibie, jak i wyjazdowych, związanych z różnymi zaproszeniami. Przykładowo, TNT, od 2004 już ośmiokrotnie w okresie Wielkiego Postu prowadził specjalne artystyczne rekolekcje w postaci warsztatów ukierunkowanych na tematykę Męki Pańskiej. Ich efektem finalnym jest widowisko pasyjne „Drzewo” prezentowane publicznie. Autorskim pomysłem TNT są warsztaty „Teatr dla Tradycji” (pierwsze w roku 2006), gdzie istotną rolę w pracy warsztatowej i w kreacji artystycznej pełni duchowość katolicka. Podobnie autorskimi jest cykl „Wiatr Wolności”, odwołujący się do polskiej tradycji niepodległościowej.

etapTNT, jako jedyny chyba zespół w Polsce, wywodzący się z ruchu teatrów alternatywnych, penetruje artystycznie konteksty kulturotwórcze i narodowe w ich wymiarze patriotycznym. Ten kierunek w repertuarze TNT reprezentują m.in. takie spektakle jak: „Na etapie” (premiera – 2000) i „Wyklęci” (2012); „Ballada o Wołyniu” (2011); dramat Romana Brandstaettera „Dzień gniewu” (2013); dramat Kazimierza Brauna „Powrót Norwida” (2016) czy także inscenizacja „Antygony” Sofoklesa pt. „Kreon 2010” z roku 2014.

niewierniBardzo ważna dla TNT jest swoista interdyscyplinarność artystyczna. Na przykład w roku 2008 TNT był organizatorem jednej z pierwszych w Polsce sesji naukowych dotyczących zbrodni ukraińskich nacjonalistów podczas II wojny światowej dokonanych na Polakach – „Zagłada. Ludobójstwo na polskich kresach 1939-45”. Sesja była wzbogacona o działania artystyczne.

Swoistych znakiem firmowym TNT jest natomiast konsekwentna praca edukacyjna w zakresie tworzenia podstaw dla kreacji oraz odbioru kultury wyższej. Przejawia się to na przykład w pracy z dziećmi i młodzieżą (od roku 2014 w stałej relacji z Gimnazjum nr 4 im. J. Brauna w Tarnowie).
TNT jest ponadto twórcą i wydawcą (od pocz. XXI wieku) ogólnopolskiego czasopisma społeczno-kulturalnego i artystycznego „Intuicje”, prowadzonego na bardzo wysokim poziomie edytorskim. TNT ma również w swym dorobku niezwykły cykl spotkań literacko – teatralnych z „ludźmi ciekawymi” pod ogólnym tytułem „Czytanie nocą”. W okresie trzech lat odbyło się kilkadziesiąt takich „czytań”.

15216070_1841180089462965_1868779040_o

W roku 2016 Stowarzyszenie Nie Teraz doprowadziło do sfinalizowania spektakularnego projektu filmowego „TodMachine” (konwencja kina niemego w pełnometrażowej produkcji) autorstwa dwóch młodych twórców tarnowskich.

***