Dzień gniewu premiera już 30 czerwca

Data: 18 czerwca 2013

Dzien Gniewu-page-001Teatr Nie Teraz podjął wyzwanie realizacji jednego z zapomnianych dramatów urodzonego w Tarnowie wybitnego pisarza pochodzenia żydowskiego, Romana Brandstaettera. Dodajmy – polskiego patrioty i katolika, znawcy Biblii, człowieka teatru. Kogoś, komu nie da się zarzucić braku wiedzy, uprzedzeń narodowych czy religijnych albo braku osobistego doświadczenia tego, o czym pisze. A takie zarzuty mogłyby się pojawić w kontekście inscenizowanej przez TNT sztuki „Dzień Gniewu”.

„Dzień gniewu” stawia trudne pytania:

Jak to jest z tym polskim antysemityzmem?

Co z niemiecką odpowiedzialnością za mordowanie Żydów i Polaków?

Czy Żydzi dlatego nie wierzą w Chrystusa, bo go zabili?

Czy wiara w Boga nie pozwala człowiekowi być wolnym?

Co jest w końcu ważniejsze: Ojczyzna czy Bóg?

Od lat charakterystycznym dla Teatru Nie Teraz jest lokalizowanie swoich spektakli w miejscach, które są adekwatne – nazwijmy to: energetycznie – dla tematyki kolejnych inscenizacji i ich struktury duchowej. Taki „genius loci” TNT odnalazł tym razem w synagodze w Dąbrowie Tarnowskiej. Od połowy 1942 roku okupanci niemieccy zaczęli tutaj mordować mieszkańców getta, do którego zwieziono też Żydów z całego powiatu. Przeżyło ok. 150 osób ukrytych przez Polaków. Niemcy za tę pomoc zabili 62 osoby.

POKAZY PREMIEROWE:

30 czerwca i 1 lipca o godz. 21.00 (w ramach Dni Pamięci Żydów Galicyjskich „Galicjaner Sztetl”). Prezentacje będą miały miejsce we wnętrzu synagogi w Dąbrowie Tarnowskiej, w 150 lat od jej wybudowania i w rok od jej wyremontowania. Obecnie mieści się tutaj Ośrodek Spotkania Kultur, działający w strukturach Dąbrowskiego Domu Kultury.

KONFERENCJA PRASOWA:

21 czerwca o godz. 10.00, róg ulic Wałowej i Rybnej, przy pomniku Romana Brandstaetter.

28 czerwca o godz. 11.00, synagoga w Dąbrowie Tarnowskiej (możliwość zobaczenia fragmentów spektaklu) .

Reżyseria, scenografia: Tomasz A. Żak

Aktorzy: Agnieszka Rodzik, Janusz Grzesz, Andrzej Król, Maciej Małysa i Karol Piotr Zapała,

zespół teatralny przy Dąbrowskim Domu Kultury

Oprawa muzyczna: Adam Strug

Serwis foto: Aleksandra Żak

Konsultacja naukowa: Muzeum Okręgowe w Tarnowie

Patronat:

Jan Góra OP, Prowincja Dominikanów w Poznaniu
Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego
Roman Łucarz, Starosta Tarnowski
Janusz Majcher, Burmistrz Miasta Zakopane
Stanisław Początek, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej
ks. dziekan Stanisław Cyran – Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dąbrowie Tarnowskiej

Partner premiery:

Muzeum Okręgowe w Tarnowie
Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie