BIESZCZADY | Fotografia – Muzyka – Teatr

Data: 22 listopada 2015

B I E S Z C Z A D Y
Fotografia – Muzyka – Teatr

Inka Wieczeńska
oraz
Piotr Rogala „Rogalik” i Tomasz A. Żak

Serdecznie zapraszamy 26 listopada 2015 (czwartek) o godz. 18.00 do sal wystawowych Galerii HORTAR przy ul. Legionów 32 w Tarnowie na OTWARCIE WYSTAWY współorganizowanej przez TEATR NIE TERAZ

Otwarcie wystawy fotografii Inki Wieczeńskiej ubogaci koncert pieśniarza Piotra Rogali „Rogalika”, a także projekcja dokumentu autorstwa Jacka Fliga, krakowskiego dokumentalisty i filmoznawcy, dotyczącego powstawania spektaklu „Wyżej niż połonina” w reżyserii Tomasza A. Żaka. Będzie to opowieść pod tytułem „Teatr swój widzę wędrowny” o tym, jak aktorzy trafili w góry i o tym, jak opowieść o ludziach gór i samych górach trafiała do ludzi.

Fot. Inka Wieczeńska