Aktualności

Walne zebranie SNT

24 maja w Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie o godzinie 18:00 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Nie Teraz, którego najważniejszym elementem działalności jest Teatr Nie Teraz. Zgodnie ze Statutem SNT dokonaliśmy wyboru Zarządu na kolejną 4-letnią kadencję. Zarząd Stowarzyszenia Nie Teraz prezentuje się następująco:Przewodniczący – Aleksandra Żak,Skarbnik – Agata Modzelewska,Sekretarz – Agnieszka Rodzik,Członek Zarządu – Tomasz A. Żak,Członek Zarządu – Ryszard Zaprzałka.Podczas zebrania ukonstytuował się także nowy skład Komisji Rewizyjnej:Przewodniczący – Magdalena ZbylutCzłonek Komisji Rewizyjnej – Ewa Tomasik-Adamczak,Członek Komisji Rewizyjnej – Bogusław Kornaś.

czytaj dalej